Podčetrtek - Terme Olimia

Splošni pogoji

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Helena Polajžer, sobodajalstvo in stranka v ustni, pisni ali elektronski obliki najema ter jo najemnik potrdi s predplačilom na sobodajalčev TTR račun. Najemnik se strinja z vsemi pogoji poslovanja.